Long Lake Results

  1. Bill Bailey -15.75lb/ 5 fish/ 2nd place Big Bass-3.84lb
  2. Scott Spafford- 15.42lb/ 5 fish/ 1st place Big Bass-4.46lb
  3. Craig Vohlwinkle- 13.51lb/ 5 fish
  4. Pat Morgan- 13.31lb/ 5 fish
  5. John Beeman- 12.72lb/ 5 fish/ 1 dead
  6. Bryan Ray- 12.50lb/ 5 fish
  7. Ed Short- 12.33lb/ 5 fish
  8. Brian Mccomb- 11.70lb/ 5 fish
  9. Lloyd Acha- 10.94lb/ 5 fish
  10. Murray Garner- 8.74/ 4 fish

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.