Skegamog

 1. Bill Bailey Sr.- 5/4- 13.07lb - .30lb = 12.77lb
 2. Scott Spafford- 5/5- 12.20lb (2nd Big Bass- 4.09lb)
 3. Brian Wilson- 5/5- 10.86lb
 4. Bryan Ray- 4/4- 8.89lb
 5. O.B. Widener- 4/4- 8.75lb
 6. Butch Derickson- 4/4- 8.47lb
 7. Harry Swank- 4/4- 8.10lb
 8. Bill Bailey Jr.- 5/5- 8.06lb
 9. Randy Perry- 3/3- 6.72lb
 10. Dick Campbell- 1/1- 4.19lb ( Big Bass 4.19lb)
 11. Pat Morgan- 2/2- 3.41lb
 12. Jimmy Brewer- 1/1- 1.64lb
  Scott Spafford 4.09lb Smallmouth
  

  Dick Campbell- 4.19lb Smallmouth

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.