Classic results 9-25-16


 1. Mark Ayers- 10/10  20.03 lb + 22.75 lb = 42.78 lb/ Big Bass 5.32 lb on Platte lake
 2. Mike Ebach- 10/10  20.23 lb + 18.08 lb = 38.31 lb
 3. Bill Bailey Jr. 10/10  17.69 lb + 20.60 lb = 38.29 lb
 4. Jack Eback  10/10  21.76 lb + 16.08 lb = 37.84 lb
 5. Brian Wilson  10/10 16.74 lb + 19.22 lb - 35.96 lb/ Big Bass 5.28 lb on Glen lake
 6. Butch Derickson 10/10  16.04 lb + 15.64 lb = 31.68 lb
 7. Bryan Ray  9/9  20.35 lb + 9.69 lb = 30.04 lb
 8. Bill Bailey Sr. 5/5  7.89 lb + 8.55 lb = 16.44 lb
 9. Pat Morgan  4/4  2.81 lb + 8.16 lb = 10.97 lb
 10. Brendon Dodge 3/3  10.53 lb + 0 = 10.53 lb
 11. Harry Swank 0/0
 12. Randy Perry 0/0
  Mike (2nd) Mark (1st,BB) Bill (3rd) Brian (BB)


  Mark Ayers -Platte Lake BB 5.32 lb

  Brian Wilson- Glen Lake BB 5.28 lb

  Brendon (rookie year) with future lunker

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.